Trụ sở : 104 Hải Thượng Lãn Ông
P.Hà Huy Tập - TP.Vinh - Tỉnh Nghệ An
Điện thoại : 038.3522858 - Fax: 038 3522541